Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Lịch công tác của lãnh đạo

Nội dung đang được cập nhật

Danh bạ thư điện tử

1. Thông tin về lãnh đạo đơn vị  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đinh Mạnh Cường

Giám đốc

0916838635

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Khổng Văn Bình

P. Giám đốc

01684945397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Văn Tông

Trưởng Phòng KH-TC

0977396873

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Văn Hào

Kế Toán trưởng

0984547989

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hoàng Sinh Thiện

Trưởng phòng TCHC

01688919678

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Loan

P. Phòng TCHC

01679407661

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Mùng Văn Khoan

Tưởng P. Điều dưỡng

0965836566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Dương Thị Nguyệt

Trưởng Khoa Nội - Nhi

0947295116

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Hữu Cầu

Trưởng Khoa Ngoại

0973197895

Không có

10

Giá Lường Bang

P. Khoa Ngoại

0947294112

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Hoàng Thị Huấn

Trưởng Khoa HSTCCĐ

0973216895

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Hoàng Thị Tích

Trưởng Khoa Sản

01669338126

Không có

13

Mã Thị Hường

P. Khoa Sản

0982076135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Dương Thị Duyên

P. Khoa Khám bệnh

0914656919

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Đồng Phúc Phú

Trưởng Khoa Dược

01683770666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Đinh Thị Quỳnh

P. Khoa Dược

01684346669

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Hoàng Văn Phóng

P. Khoa Truyền Nhiễm

0915600297

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Đỗ Thị Hường

Đội trưởng ĐYTDP

0949854884

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nông Văn Huấn

Đội phó ĐYTDP

0985278785

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Dương Thị Mai

Đội Trưởng đội CSSKSS

0986662753

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. Thông tin về các trạm y tế xã 

TT

Tên đơn vị

Trưởng trạm

Điện thoại

Email

1

TYT Hoàng Trĩ

Hoàng Thị Tuyển

0281.3894.384

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TYT Quảng Khê

Hoàng Văn Bảng

0281.3894095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TYT Đồng Phúc

Phạm Thanh thủy

02813894.346

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TYT Nam Mẫu

Ma Thế Luật

0281.3894.453

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TYT Cao Thượng

Nông Thị Tâm

0281.3894.295

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TYT Khang Ninh

Đồng Thị Trưng

0281..3894450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TYT Cao Trĩ

Hoàng Văn Khoan

0281.3894.498

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

TYT Thượng giáo

Dương Thị Hạnh

0281.3895.287

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TYT  Thị Trấn

Lường Thị Tươi

0281.3895.353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TYT Địa Linh

Liêu Thị Bé

0281.3895.416

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TYT Yến Dương

Dương Văn Hổ

0281.3607.389

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

TYT Chu Hương

Ma Thị Huế

0281.3851.300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TYT  Mỹ Phương

Hoàng Trí Tuấn

0281.3851.135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

TYT Hà Hiệu

Nông Thị Bề

0281.3877.021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

TYT Phúc Lộc

Hà Xuân Hiền

0281.6294.838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

TYT Bành Trạch

Hoàng Văn Cảnh

0281.3895335

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức năng, nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG
Trung tâm Y tế huyện Ba Bể (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế) có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;
6. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
9. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế - dân số; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
10. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
11. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
13. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế - dân số ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
14. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
16. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Quy trình khám bệnh

Nội dung đang cập nhật

Các đơn vị trực thuộc

                         Các đơn vị trực thuộc

 1.                        1.Trạm Y tế xã Đồng Phúc
 2.                        2.Trạm Y tế xã Quảng Khê
 3.                        3.Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ
 4.                        4.Trạm Y tế xã Nam Mẫu
 5.                        5.Trạm Y tế xã Cao Thượng
 6.                        6.Trạm Y tế xã Khang Ninh
 7.                        7.Trạm Y tế xã Cao Trĩ
 8.                        8.Trạm Y tế xã Thượng Giáo
 9.                        9.Trạm Y tế xã Bành Trạch
 10.                        10.Trạm Y tế xã Phúc Lộc
 11.                        11.Trạm Y tế xã Hà Hiệu
 12.                        12.Trạm Y tế xã Chu Hương
 13.                        13.Trạm Y tế xã Mỹ Phương
 14.                        14.Trạm Y tế xã Yến Dương
 15.                        15.Trạm Y tế xã Địa Linh
 16.                        16.Trạm Y tế Thị trấn Chợ Rã

 

Lịch

« Tháng Hai 2024 »
TH2 TH3 TH4 Th5 TH6 TH7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Trang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ

Địa chỉ: Thị trân Chợ Rã - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3.876.168

Bản quyền thuộc về Trung tâm y tế huyện Ba Bể

Xây dựng và phát triển bởi Sỏ Y tế tỉnh Bắc Kạn

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow