Các đơn vị trực thuộc

Chuyên mục: Tổng quan
Được đăng ngày Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 07:26
Viết bởi Super User
Lượt xem: 2797

                         Các đơn vị trực thuộc

 1.                        1.Trạm Y tế xã Đồng Phúc
 2.                        2.Trạm Y tế xã Quảng Khê
 3.                        3.Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ
 4.                        4.Trạm Y tế xã Nam Mẫu
 5.                        5.Trạm Y tế xã Cao Thượng
 6.                        6.Trạm Y tế xã Khang Ninh
 7.                        7.Trạm Y tế xã Cao Trĩ
 8.                        8.Trạm Y tế xã Thượng Giáo
 9.                        9.Trạm Y tế xã Bành Trạch
 10.                        10.Trạm Y tế xã Phúc Lộc
 11.                        11.Trạm Y tế xã Hà Hiệu
 12.                        12.Trạm Y tế xã Chu Hương
 13.                        13.Trạm Y tế xã Mỹ Phương
 14.                        14.Trạm Y tế xã Yến Dương
 15.                        15.Trạm Y tế xã Địa Linh
 16.                        16.Trạm Y tế Thị trấn Chợ Rã